0

Enter your keyword

Mizan Wacana

 

 

Mizan Wacana adalah sebuah unit di bawah Mizan Grup yang fokus dan konsen pada penerbitan diskursus pemikiran Islam. Mizan Wacana berikhtiar menerbitkan karya-karya pemikiran yang ditulis oleh sarjana dari dalam dan luar negeri. Mizan Wacana juga mendorong untuk diterbitkannya karya kesarjanaan dari intelektual muslim di Indonesia melalui program Teroka (Seri Karya Cendekia Muslim Meneroka Islam dan Indonesia).

Dengan cara itu, Mizan Wacana berazam, dalam batas kemampuannya, untuk ikut berkontribusi dalam memasyarakatkan Islam yang moderat, terbuka, toleran dan progresif. Mizan Wacana adalah komitmen Mizan dalam melanjutkan dan menjaga dinamika dan perkembangan pergulatan pemikiran keislaman di Indonesia.

PT Mizan Bunaya Kreativa
Jl. Cinambo (Cisaranten Wetan) No. 137
Ujung Berung-Bandung 40294
Telp.: +62-22-7834166; Faks.: +62-22-7834316