Share

share icon share icon share icon

Renungan Sufi

By Jalaluddin Rakhmat
Penulis : Jalaluddin Rakhmat
Penerbit : MIZAN PUBLISHING
SKU : UA-257
ISBN : 978-602-441-283-8
Berat : 340 Gram
Dimensi P-L-T : 16 Cm / 24 Cm/ 0 Cm
Total Halaman : 296 Halaman
Jenis Cover : Soft Cover

Melalui pendekatan sufistik (tashawwuf), penulis berusaha menunjukkan kepada para pembaca bagaimana menyesuaikan diri kita dengan perintah-perintah Allah (muwâfaqah); bagaimana menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah Saw., para imam yang suci, dan saling menyayangi di antara sesama hamba Allah (munâshahah); bagaimana membantah tuntutan hawa nafsu (mukhâlafah); serta bagaimana memerangi setan (muhârabah). Sebuah buku yang ditulis dengan cara pendekatan yang unik dari seorang cendekiawan Muslim terkemuka.