Penulis Tahun 2021

Setiap tahun kami mengeluarkan rekomendasi dua puluh nama-nama penulis yang meempunyai pengaruh dalam khazanah literasi di Indonesia

Penulis
Husain Jafar Al Hadar

24 Buku

Penulis
Andrea Hirata

24 Buku

Penulis
Marchella FP

24 Buku

Penulis
Tere Liye

24 Buku

Penulis
Raditya Dika

24 Buku

Penulis
Kalis Mardiasih

24 Buku